CD-Spillere og DACer

Produsent
Produkt
Pris

159000


255000


125000


39000


89000


9490


13990


15990


27500

Transporter og Streamere

Produsent
Produkt
Pris

35995 for 2TB, 37995 for 4TB


45900


73900

Platespillere

Produsent
Produkt
Pris

86800


148000


16900


17500 til 21000 avhengig av finish


19900 til 23500 avhengig av finish


35000 til 39000 avhengig av finish


42000 - 46000 (avhengig av finish)


55000 til 61000 avhengig av finish


145000


5480


8990


17990 (14990 uten pickup)


36900


49900

Pickuper

Produsent
Produkt
Pris

26000


11500


25800


58000


95000


990


1890


2790


3290


5590

Tonearmer

Produsent
Produkt
Pris

17900 / 20900 (sort)


9W2
32000


45000


79000


12800


16900


7" kr 36900 / 9" kr 39900 / 13" kr 42900

Integrerte Forsterkere

Produsent
Produkt
Pris

182000


36500


49500


69500


89500


11500


13500


22500


ISx
26900


38900


ITx
69800


16985


30990


97000


16500


29000


57000

Forforsterkere

Produsent
Produkt
Pris

110000


169000


245000


9500


18800


36000


45000 (riaa kort kr 5500 ekstra)


36950


57000


62000


120000

Effektforsterkere

Produsent
Produkt
Pris

139 000 (uten 845 rør)


255000 (uten 845 rør)


280000


345000


350000 ( uten 845 rør)


580000


92000


9500


17800


25000


39000


69000


130000


129000


46000


75000 par


A4e
99000 par


135000


145000

RIAA og Step-up Trafo

Produsent
Produkt
Pris

285 000


23800


6800


13500


27000


10500 (med PSU 1 power supply)


8990


37490


53000


75000


139000

Høyttalere

Produsent
Produkt
Pris

22000


33000


99 000


WHT
79000


WHT
IQM
129000


WHT
198000


WHT
298000


WHT
398000


59000

Signalkabler

Produsent
Produkt
Pris

1850 For 1M


2500 For 1M


4000 For 1M


5500 For 1M


7300 For 1M


8700 For 1M


13000 For 1M


22000 for 1M


41000 1m (+/- 17500 pr m)

Høyttalerkabler

Produsent
Produkt
Pris

225 per løpemeter


1650


101
2200 For 2m


2200 For 3m


3200 For 2M


3800


4200 for 2m (+/- 1450 pr m)


6300 for 2m (+/- 2200 pr m)


8000 for 2m (+/- 3100 pr m)


14500 for 2m (+/- 5300 pr m)


26800 for 2m (+/- 7700pr m)


46000 for 2m (+/- 14500 pr m)


89900 for 2m. (+/- 29000 pr m)

Strømkabler

Produsent
Produkt
Pris

2800 For 1.5m


3300 For 1.5m


5000 for 1.5m


6700 For 1.5m


9000 For 1.5m


11500 For 1.5m


24800 1m (+/- 2300 pr 1/2m)

Digitalkabler

Produsent
Produkt
Pris

1550 For 1M


1750 For 1M


3300 1m (+/- 900pr m)


4400 1M (+/- 1100 pr m)


6600 For 1M


6600 For 1M

Tonearmkabler

Produsent
Produkt
Pris

2500


5300


13900


22500

Tilbehør

Produsent
Produkt
Pris

N/A


N/A


16900


5890


1550 stk (sort 1700)


3100 stk


6400 (sort 6900)


8700 stk


11200 stk