Innstegsmodellen til Cardas
Pris: 2200 For 1M

Entry level meget balansert kabel fra Cardas
Pris: 3200

Kabel i Cross serien med elementer fra Clear serien
Pris: 5200 For 1M

Innstegsmodellen i Clear Serien til Cardas
Pris: 7100 For 1M

Clear teknologi skalert ned til en super kabel i mellomklassen.
Pris: 11000 For 1M

Arvtakeren til Golden Reference
Pris: 16500 For 1M

Toppmodellen til Cardas
Pris: 29000 for 1M

Ny reference kabel fra Cardas
Pris: 55000 1m (+/- 20000 pr m)