Innstegsmodellen til Cardas
Pris: 2300 1m (+700m)

Entry level meget balansert kabel fra Cardas
Pris: 3400 1m (+950m)

Kabel i Cross serien med elementer fra Clear serien
Pris: 6000 1m (+3000m)

Innstegsmodellen i Clear Serien til Cardas
Pris: 8100 1m (+3500m)

Clear teknologi skalert ned til en super kabel i mellomklassen.
Pris: 12900 1m (+6000m)

Arvtakeren til Golden Reference
Pris: 19000 1m (+9500m)

Referansekabel til Cardas
Pris: 33800 1m (+16800m)

Ny reference kabel fra Cardas
Pris: 64000 1m (+22000 m)