Innstegsmodellen til Cardas
Pris: 1850 For 1M

Kabel med Cardas' Pure Copper Litz ledere
Pris: 2500 For 1M

Kabel i Cross serien med elementer fra Clear serien
Pris: 4000 For 1M

Innstegsmodellen i Clear Serien til Cardas
Pris: 5500 For 1M

Toppmodellen i Cross serien
Pris: 7300 For 1M

Clear teknologi skalert ned til en super kabel i mellomklassen.
Pris: 8700 For 1M

Arvtakeren til Golden Reference
Pris: 13000 For 1M

Toppmodellen til Cardas
Pris: 22000 for 1M

Ny reference kabel fra Cardas
Pris: 41000 1m (+/- 17500 pr m)