MSB TechnologyMSB Technology

MSB Technology er en av verdens fremste produsenter av DACer. Digital-til-analog konverteringen skjer gjennom custom resistor laddere med individuelle resistorer, dvs. det brukes IKKE ferdig alt-i-et løsninger. Dette gjør at de kan kontrollere alle parameterne fra noen av markedets mest avanserte filtere til ladder DACer 25bit eller høyere oppløsning. Delta-sigma DACer oppgis ofte som 32bit selv om det egentlig er DAC chipper med 32bits filter og mellom 6 og 9 bits Digital-til-Analog konvertering. MSB sin innstegsmodell, Analog DAC, har 80bit prossesering og 25bits DACer og ville vært en oppgitt som 80bit hvis den ble annonsert med samme standard.

Klokkene til MSB begynner på 140 femto sekunder og går helt ned til 33 femtosekunder med jitter, noe som gir jitternivåer som er state-of-the-art. De mener at plasseringen og implementasjonen av klokkene er like viktig som presisjonen i klokkene, de tilbyr derfor kun interne klokker, men med unntak av innstegsmodellen så kan DAC- og klokkemodulene oppgraderes dersom det kommer en mer avansert versjon til DAC-modellen. Alle MSB DACer kommer med ekstern strømforsyning for å minimere interferens mellom strømforsyning og DACene.

MSB sine DACer kommer med mulighet for å sette inn innstikksmoduler. Dette gjør at man kan kjøpe en ny innstiksmodul hvis det kommer et nytt grensesnitt for digitaloverføring istedenfor å måtte bytte ut hele DACen. Det tilbys f. eks. USB moduler med støtte for Quad DSD, Netverksrendere, PRO I2S og flere andre andre moduler.

MSB har også drivverk, multispillere og forsterkere i sitt sortiment som holder et meget høyt nivå.

Vi opplever lyden av MSB DACer som fri for typisk digitallyd, samtidig som de er meget oppløste og musikalske. Kom gjerne innom for en demo hvis du ønsker å høre hvorfor vi er så begeistret for MSB.